Wie ben ik?

Sinds eind jaren zeventig van de vorige eeuw tot medio 2018 was ik als medewerker en directeur van de Landelijke India Werkgroep (nu Arisa) actief om overheden en bedrijven wereldwijd de ogen te openen voor mensenrechtenschendingen in India – waar soms ook Nederlandse bedrijven bij betrokken zijn. Onder andere via de Stop Kinderarbeid Coalitie en het MVO Platform riepen we bedrijven op om hun verantwoordelijkheid te nemen en drongen we bij de overheid aan op wetgeving voor verantwoord ondernemen.

Sinds mijn pensioen ben ik nog steeds betrokken bij wat er in India gebeurt en bij de strijd  tegen schending van mensenrechten, ongelijkheid en armoede daar. Zo ben ik ambassadeur voor het International Dalit Solidarity Network (IDSN) en zet ik me in om publiciteit te genereren voor de verontrustende neergang van de Indiase rechtsstaat, het muilkorven van critici, het gebrek aan organisatievrijheid en de marginalisering en soms demonisering van  moslims, christenen, religieuze minderheden, Dalits (‘kastelozen’) en Adivasi (inheemse volken).