Welkom bij Eyes on India

Op deze website vindt u het boek Een berg verzetten – Veertig jaar vechten voor mensenrechten in India van Gerard Oonk. Van eind jaren zeventig tot medio 2018 was hij actief voor de Landelijke India Werkgroep en coalities als Stop Kinderarbeid en het MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) Platform.

Het boek legt rekenschap af van wat de Landelijke India Werkgroep in ruim veertig jaar heeft bereikt, beschrijft de keuzes die zijn gemaakt en de lessen die zijn geleerd.
Klik hier om het boek in pdf-vorm te openen,
of klik hier om het direct in e-boekvorm te lezen.

 

Ter introductie op het boek vindt u hier ook het interview Veertig jaar wrikken aan de wereld, dat een persoonlijke terugblik biedt van Gerard Oonk op zijn werk.
Klik hier om het interview te openen,
of lees het hier direct in e-bookvorm.  

Verder bevat deze website artikelen en documenten die ingaan op recente schendingen van mensenrechten in India en op initiatieven om deze te bestrijden.
Reacties en bijdragen zijn welkom op het tabblad Comment.